Consell Consultiu d’Osona

Gent GranEl Consell Consultiu de la Gent Gran d’Osona és un òrgan de participació i de gestió de la gent gran de la comarca. Està format per representants de tots els casals i les llars de jubilats i pensionistes d’aquest territori i altres persones de més de 65 anys interessades en organitzar actes comarcals. Està adscrit al Consell Comarcal d’Osona.

El seu objectiu és impulsar programes i accions de dinamització i sensibilització que promoguin la participació de la gent gran. Totes les seves accions estan orientades a reflectir la realitat en augment d’una gent gran activa, que es mou, impulsa i participa en activitats i es manté permanentment implicada en la societat de la que forma part.

Les funcions del Consell Consultiu de la Gent Gran són:

  • Debatre la situació i les necessitats de la gent gran d’Osona
  • Informar a les diferents entitats de gent gran de la comarca sobre temes relacionats amb la vellesa que puguin ser del seu interès
  • Participar en l’organització d’activitats adreçades a la gent gran
  • Elaborar l’informe-memòria anual de les activitats realitzades i presentar-lo a l’Assemblea General.
  • Coordinar funcions entre el Consell Consultiu de Gent Gran i el Consell Comarcal

Entre les activitats que organitza anualment figuren la conferència comarcal de la Gent Gran d’Osona i l’assemblea general del Consell Consultiu.